OUR SERVICES

Khuzani Mpungose

Inkakha le kwezomculo wesintu eyafika kwezwakala ukuthi kukhona osefikile kwavela nesikhala

Mthandeni Manqele

Enye yezinsizwa efike yagaleleka ngempela kwabonakala ukuthi isikhala seBhova siyavaleka

Khangelani Mhlongo

Insizwa lean esebenze kakhulu neBhova yafunda lukhulu kulona. Namanje ihleli phezulu kwilog ibanga

Jaiva Zimnike

Insizwa lena ephekeke yavuthwa ngesikhathi isasebenzisana neBhova bekanye noKhangelani

Potso Ngobese

Yangena kunzima le nsizwa sishisa sivutha bhe isihlalo seNdidane yawubamba la obukhali ngakhona

Qhosha Sibisi

Insizwa lena eyaqala ngokuba umlandeli omkhulu weBhova kanti iyabuka ukuthi yenziwa kanjani lento

Ntencane Zondi

Isivele yaba inkunzi ingazange yaba ithole le nsizwa ngenxa yemsebenzi yayo emihle. Isinqamule unyaka

Mroza Fakude

Le nsizwa iqophe omkhulu umlando iba umculi kaMaskandi wokuqala ukunqamula unyaka

LATEST PROJECTS

Imfezemnyama

Ikhiphe ingoma ngecorona single track esihloko sithi 21 Days nje kuphela

Thokozani Langa

Ivunywe umhlaba wonke ekhishwe uSomnandi uyesabeka njengekhekhe lezinyosi

Various Artists

Bahlanganile bengamaciko bakhipha emnandi ingoma eqwashisa abantu ngecorona

Mdumazi Mhlongo

Le nsizwa ijabulise abaningi ikhipha emnandi album emveni kokushukeka

uMdova

Le nsizwa ivele yakhipha elimnandi icwecwe kanti yaziwa ngokucula ngento ethilendayo

Go Gatsheni go

Yavele yamangaza eyale nsizwa ngoba yavele yagijimisa okwamahhashi

Qhosha Sibisi

Le nsizwa igile izimanga idedela icwecwe elimnandi lonke kusukela ekuqaleni kuze kube last

Amabunjwa

Akubanga bona ubumnandi bengoma lobuya, ibithi uma isithi lwavele lungekho

80 +


Albums Ngonyaka

150 +


Imcimbi Iyanda

250 +


Abaculi Namavukane

950 +


Abathandi Bomculo

WHAT WE OFFER

Sikuthatha sikubeke ukusuka nokuhlala kwezindaba ezenzeka kuMaskandi, bese sikuthi fahla ngezinkulu ezenzeka ezwenikazi lethu iNingizimu Africa yonkana. Lapho singabala icorona njengoba ihlasele umhlaba wonke nje. Kodwa sigxile kakhulu kokwenzeka kulo mculo nesikholwa ukuthi uyakhula mihla namalanga. Siphinda sikubeke endaweni ngezindaba nezimemezelo zezinto ezenzeka emcimbi kaMaskandi ebalwe ngezansi. Siyatholakala ezinkundleni zokuxhumana esingabala kuzona ufacebook no-twitter. Usithola ngokusesha uthi ‘Maskandi Media’ uzobe ususithola ke usibhalele noma ubuze noma ngabe yini ofisa ukuyazi emayelana nomculo kaMaskandi. Sibuye sikuthi fahla kancane nje nangezinye izinto ezenzeka ezwenikazi esilakhele. Njengezindaba ezithinta isifo icoronavirus nokunye

Impucuzeko Maskandi Festival

Lona umcimbi waminyaka yonke obanjelwa eThekwini eMoses Mabhida

Ngizwe Mchunu Festival

Umcimbi omkhulu lona obanjwa minyaka yonke kaNgizwe Mchunu

Indidane Maskandi Festival

Umcimbi omkhulu lona obanjwa minyaka yonke eMsinga kweseNdidane

Amantshontsho Festival

Lo mcimbi usuthanda ukucikizela njengoba isimbili iminyaka ungenzeki

MASKANDI MEDIA

Uhlale uhlale ubuye ulivakashele leli khasi mthandi wengoma ngeke uzisole nhlobo ngoba uyohlezi uzifica zishisa njalo nje usuku nosuku. Uzothola noma ngabe yini ofisa ukuyazi eyenzeka kuMaskadi

ghk

Khuzani Mpungose

ARTIST, Nkandla

Indlamlenze ezinsizweni, Indlamlenze ezintombini. Imbangi enkulu yeGcokama elisha le phansi eNkandla: amabhinca.co.za

Mthandeni Manqele

ARTIST, Emtuba

Umshovi wenkani kwabanenkani. Imbangi enkulu yeNdlamlenze yale phansi eMdletsheni: amabhinca.co.za

Khangelani Mhlongo

ARTIST, Ngono

Insizwa ezinsizweni yale phansi kwaNgono ngasesikoleni esidume ngemisebenzi emihle Ibizimali: amabhinca.co.za

Udinga ukwazi okuthile?

Usalindeni pho? Sibhalele kule email: admin@amabhinca.co.za kungenjalo cindezela le nkinobho uthole izindaba