Bagoloza nezihlanu ezintathu

uhjn

Laxhoshwa libhekile kuMaBiyela. Kwenzeka wazizwa esekhulumile wathi “Seningaze nikhalele izihlanu ezintathu?” Namhlanje uyazidinga lezo zihlanu akayehlikisa ngazo emsakazweni.

 

Indaba yonakale ngenkathi kuvela ipost ecela amabhinca ukuthi avotele itshitshi lesibhono. UZimdollar omunye wabasakazi abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umculo kaMaskandi.

Bayamthanda kakhulu abathandi bomculo futhi bayafisa ukumbona ephumelela awudle umhlanganiso kulo mncintiswano owubona esithombeni.

 

Bakhala ngokuthi kwaungamele ayibukele phansi indaba yezihlanu ezintathu ngoba uyozidinga ngelinye ilanga. Baziphawulele bona abathandi bomculo bathi bazomvotela ngoba bathanda umculo kodwa abeneme neze ngalakho akakusho.

 

“Lazixhopha lona leloso. Akazivotele yena lowo Zimdollar owathi sesingaze sikhalele izihlanu ezintathu.” Kubeka uMthobisi umfoka Ngwenya oqhube wathi ngeke yena amvotele kuze kube uyaxolisa ngalokho akakusho emoyeni.

 

USanelisiwe Skhosana uthe uma kukhona umuntu ofuna ukuvota akavote abayeke phansi bona ngoba izihlanu ezintathu ziwutho kubona. “Uma wayazi ukuthi uyosidinga ngelinye ilanga wayengeke athi sesingaze sikhalele izihlanu ezintathu.

 

Asifunzwa lo Zimdollar wakhona ongasihloniphanga kuthiwe asimvotele futhi ngazo lezo zihlanu. Gede indaba kaZimiphi. Izihlanu ezintathu zizoya kuMelansi abanye abakhohlwe.”