Akuphumeki estudio kuSphuzo

20200612_193328[1]

Sekuyophela izinyanga ezimbili zonke ihlulwa ukukhipha izingoma ezintathu nje vo inkosi yama Bhenanyawo.

Le nsizwa ilokhu ibabambise udonga lokho lokho abathandi bomculo wayo kanti yayingene ngeliphezulu igiya.

Kumanje usethembise ukuthi uqophela umncintiswano

weMamelodi Sundowns kodwa lutho izingoma ezintathu akathembisa ukuzikhipha ezinyangeni ezimbili ezedlule.

Abasakhoni ukulinda abathandi bomculo wakhe ngoba bayazi ukuthi le nsizwa iza noshuni omusha kanti nekhono inalo.

Iziphendulela inkosi yama Bhenanyawo ithe ayisiyona le nhlobo yomuntu odlisa abantu okungavuthiwe kahle yingakho zithande ukubambezeleka izingoma zakhe.

“Ngikuqonda kahle kamhlophe ukuthi sesiside isikhathi ngathembisa ukukhipha lezi zingoma kodwa lutho namanje’

Ngicela ningibekezelele kancane nje sizwe sikaPhunga noMageba kusuke kwaba nezimanyana okumele ngidlule kuzona ngaphambi kokuthi ngidedele lezi zingoma.

Njengoba sekwande ukuthenga online nje ngesimo sale corona akuselula neze ukumane ungene estudio uphume nengoma kodwa emasontweni engamangaki ezayo zizophuma zishisa bhe.”