Ulaxaze ikhampani kaKhuzani

ui

Ziyenda ziyamshiya uKhuzani. Emnyakeni engemngaki le nsizwa eyaduma kakhulu ngengoma

 

yokudunusa ethi ‘Dali Usungaze Ungishiye Ngempela’ isayinde isivumelwano noSjava.

 

Bekungesikhona okokuqala elaxaza ikhampani njengoba wayeke wakwenza phambilini eshiya enye ikhampani ngokuphazima kweso.

 

Ekhuluma nabezindaba uthe okubalulekile ukucula futhi uqinisekise ukuthi unika abathandi bomculo wakho okufanele bakuzwe.

 

“Kuyiqiniso ukuthi ngihambile ekhampanini kozakwethu umfoka Mpungose eMandaba. Akukho okutheni okungihambisile.

 

Phela kulo mculo sekwajwayeleka ukuthi uhamba ngoba uxabene nomuntu, cha akunjalo ngizihambele nje.

 

Ngiyathemba ukuthi ngizoqhubeka ngibanike lokho engihlala ngibanika khona abathandi bomculo.

 

Ngisayine ngaphansi kwekhaphani kaSjava noRuff i1012 Cartel. Kuseyimina ngedwa umculi kaMaskandi okuleya khampani.

 

Engifuna ukukwenza ukukhuphula igama lomculo wethu. Nginethemba lokuthi ngizoshaya ingoma

 

enkulu ngaphezulu kwalena engijwayele ukuyishaya ngoba le lockdown seyenze kwangena amaningi amanoni kule ngoma ebese ngiyilungisile.”