Awusekho umtalabho kwaDlulujeqeze

i

Basale dengwane abathandi bomtalabho. Le nsizwa eyangena kweleNdidane yayibamba ishisa yaze yapholela esandleni sayo ithathe esikhulu isinqumo.

 

Abathandi bomculo basazibuza namnje ukuthi kujikephi ngoba bebebheke ukuthi izokhafula ibhekise ngaseMandaba njengenhlala yenza.

 

Akubanga njalo kule album eshisa izikhotha, kumanje siyaluzwa udumo lwayo.

 

Besingakaziwa isizathu sokuyeka ukutalabha kwale nsizwa kodwa izintatheli zisalulandela udaba.

 

Umlandeli omkhulu wabanikazi osashiya phansi ukulandela le nsizwa usincomile isenzo sayo.

 

“Kwesinye isikhathi kumele wenze into ezodida abantu kanti nakho nje ukuqhamuka nento engalindelekile kuyenza ukuthi izinto zakho zihambe kahle.” Kusho uBuyi Mbhense.

 

Uqhube wathi bakhona abalandeli abebebheke ukuthi izokhuluma ngokuhamba koMamjiji eqenjini laMageza le nsizwa edume ngelika Commander kodwa lutho.

 

“Thina nabanye besithi kukhona akazokusho kodwa ay umane wazishayela ingoma kuphela nokuyinto enhle ke nokho.

 

Bashaqekile nababangisana naye ngoba bebelindele ukuthi izophendula izincwadi abazibhala wavele washaya emnandi ingoma.”

 

Iyatholakala ke mthandi wengoma ungaxhumana nenduna yangakini ukuze uzitholee elakho nawe.