Usephenduke inhlekisa kwezokuxhumana

j

Akwehlanga olungehliyo esizweni sama Blue Nation. Sekuphinda okwesibili ukuthi umfoka Mpungose aphenduke inhlekisa kwezokuxhumana.

 

Lokhu kulandelaokuke kwenzeka ngenkathi ezibiza ngeGcokama.

 

Akuphelanga mzuzu emingaki wafaka isithombe enxibe ibhulukwe elincombo kanye nezicathulo ezingezinhle zakwaJD.

 

Seziphinde zamnetha futhi. Kungenzeka yini ukuthi le nsizwa isiyinsimbi edlezinye?

 

Lokhu kuza ngemumva kokuthi aposte isithombe senye insizwa edume ngelika Sphongo umfoka Dladla.

 

Well akunangxaki ukuposta omunye umlisa. Indaba yonakale uma esebhali caption ebiza le nsizwa ngo-‘Bbe’.

 

Bekungusuku lokuzalwa lukaSphongo. Ubemfisela usuku oluhle nolunezibusiso njengenhlala yenza.

 

Kodwa elika ‘Bbe’ lifike lawashiya ebambe ongezansi amabhinca. Le ndaba ihambe yaze yafika kuNgizwe umfoka Mchunu ongathathanga sikhathi, ovele waposta same time.

 

“Ngifisa ukuthola intombazane ezolalisa uKhuzani ukuze ayeke ukucabangana namanye amadoda.”

 

Amazwi kaNgizwe lawo egadla kuKhuzani ngesenzo sakhe sokubiza enye indoda ngo bbe. Ubuye walilungisa nokho lelo phutha.