Igcokama lithi Dudu kuKhuzani

hgc

Wehlelwe umshophi washiywa ugogo wakhe uKhuzani. Le nsizwa ithi ukudlula kukagogo wayo owayikhulisa ineminyaka elishumi nane kuyilimazile kakhulu emoyeni.

 

“Kube buhlungu kakhulu ngoba uyena muntu osangibuza namanje ukuthi ngidlile yini. Wangikhulisa ngimncane kakhulu ngishiywe abazali bami wangithatha wangenza umuntu” Kusho

 

uKhuzani. Abaningi abaculi bakaMaskandi kanye nabanye beminye imkhakha badlulise amazwi enduduzo kuzakwabo kanye nasemndeni wakwaMpungose njengoba ubhekene nobunzima kulesi sikhathi esibi nakangaka.

 

Imbangi enkulu kaKhuzani ezanda kwenqaba izindodla zemali kanye nethuba lokuqopha umlando icula ingoma yokhozi obelugubha imnyama engama shumi ayisithupha ayisalanga ngaphandle.

 

UMthandeni Manqele naye udlulise amazwi enduduzo kuzakwabo nasemndenini. Lokhu kwenzeka nje kusanda kutrenda kwezokuxhumana bezibuza beziphendula ukuthi kazi uzoduduza yini.

 

“Ukufa ukufa. Ngiyalazi igama elithi ngikhuliswe usibanibani ukuthi lisho ukuthini. Singangabona ngasolinye ngokomculo nozakwethu odlulelwe ugogo wakhe kodwa ngeke lokho kwangenza ngingaduduzi ngoba ngiyazi kunzima kanjani ukushiywa ilunga lomndeni ikakhulu elifana naleli kuyena.

 

So nami njengabo bonke ozakwethu asebethe bedlulisa amazwi enduduzo ensizweni esinayo kwezomculo nasemndeni ngithi dudu. Sengathi uNkulunkulu engababopha amanxeba ezinhliziyweni zabo ngoba uyena owazi konke.” Kubeka Igcokama.