Khuzani – “DSD uculela indibilishi

dq

Wayenza indaba uNtencane nengoma yakhe emnandi kakhulu evele ohlwini lwezingoma ezizohlukanisa unyaka. Kutatazele nogqihile njengoba abaculi bephawula ngobuningi ngokungena kwale ngoma.

UKhuzani Mpungose ongomunye wabaculi abebebhekiwe ukuthi engavela ohlwini ngengoma yakhe ethi ‘Isilingo’, uzwakalise ukufudumala kwakhe ngenkathi ethola ukuthi kunabaculi abakhuluma amagama angemahle ngokungaveli kwakhe ohlwini. “Kunabalandeli abangakhulumi kahle ezinkundleni zokuxhumana abenza sengathi bengiqhathwe noNtencane”.

“Bese kubakhona abaculi abafana noMicondo abenza sengathi bebengafisi bona ukuthi izizngoma zab zivelele njengeyami. Kungani bengazamanga ukuphusha izingoma zabo ngoba zintsha nazo zifana neyami? Angithi bakhombisa khona vele ukuthi ngiyabehlula”.

“UDunudunu usengamane esho nje ukuthi akayiphushanga eyakhe ngoba efuna kuvelele abafana abancane. Ukube ingenile eyami ngabe uthini manje? Ubezobiza mina ngomfana omncane? Akungadlalwa ngabantu. Ngibone noCharles Khuzwayo kanye noMthobisi bejabule befa ubungafunga ukuthi indaba ibingathi sobabili noNtencane kanti cha”.

“Kunomculi oze wakubeka ngembaba ukuthi ukhipha ingoma eyodwa,single track ethi ‘Isikorokoro sami’ ngoba efuna ukunqamula ngayo unyaka. Ube esedumala ethola ukuthi ivele yashawa indiva ingoma yakhe. Lona omunyeke indaba yakhe angazi ngizoyithini ngoba uculela indibilishi, ayikhulumeki indaba yakhe”.

“Ngabona uFakude ebhizi ephusha ingoma yakhe ukuze inqamule unyaka kodwa manje usezenza umuntu ongazange wayishaya indiva indaba yokunqamula unyaka. Ngichzwa ukuthi Isilingo sitatazelisa ababhemu”.