Mthandeni | “Ngiyazondla izitha zami”

hbj

Inkosi yoMaskandi ebusayo Igcokama elisha Manqele livezele izwe imfihlo elithe iyovela mhla selidlulile emhlabeni.

 

Likusho lokhu lishuthe liveze isikhwama sakwaJonathan D, okuyisitolo sezimpahla eziphushwa uKhuzani Mpungose.

 

Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe uthe

Ngelinye ilanga ayovela amaqiniso okuthi ubukeka emubi ebantwini kanti isandla sakhe siyaphaka siyasuthisa.

 

“Ayovela kodwa amaqiniso mhla sengifile. Siphla kabi ngoba siphila ezweni la ubuhle bomuntu bubonakala uma esethule.

 

Bangaki nje abaziyo ukuthi ngiyazondla izitha zami? Abekho angithi? Khona ukuthi ngiyabagqokisa kuyaziwa?”

 

Uqhube wathi ngeke umuzwe ezincoma ngaleso senzo sakhe esihle kodwa bayozisholo bona ukuthi ubengubaba kubona.

 

“Engikushoyo mina ukuthi bayofakaza ngami uma sengilele kwagoqa nyawo bethi Igcokama elisha belingubaba kithi.

 

Ngeke mina ngiziphakamise. Nebhayibheli liyahso lithi ungazikhonzi ungazikhukhumezi.

 

Elami igama likhulu emehlweni omdali ngoba konke enginakho kungenxa yakhe kanti futhi nesandla sami asifinyeziwe ukuba singephakele siphinde sigqokise abahlubule.”