NoZimdollar uyivumile eyeGeza lakwaMgube

ygu

Sesingaqala yini sithi Igcokama seliyinkunzi yokukakwa noma sithi ukuma kancane?

 

Le nsizwa yakwaManqele izithole iphakathi kwezinsizwa ivika hawu, ivika bhoko, ivika mkhonto oqhamuka nxazonke.

 

Igeza lakwaMgube likhiphe ulozolo lwe-album okumanje luthilenda kuzo zonke ezokuxhumana.

Umsakazi oshayela uhlelo oluthi Sibhukuda kwesimanzo, aphinde abambisane noTshatha ngama weekend beshaye uSgiyangengoma uyivumile

 

eyeGeza lakwaMgube.

 

“Ngithi angiyikhuphule le nsizwa ewumfoka Ndukuzempi. Ngiyizwe kahle uma ibuza kule ngoma ethi ‘i-Satanism ithi uZimdollar yena wawumthuka nje wayenzeni kuwe’?”

 

Kanti nomculi owayengamathe nolimi neGcokama elisha owaphekwa wavuthwa Ibhova, kanti usebenzile kakhulu nabaculi abaningi esingabala kubo u-DSD, uMroza, oShwi noMntekhala nabanye abaningi umvumile umfoka Mgube.

 

“Mina njengoJaiva Zimnike, Iqhude koMaskandi ngithi ngiyamuzwa umfoka Ndukuzempi. Uma sikhuluma ngomtalabho sisuke sikhula ngento enjenake.” Kubeka uJaiva Zimnike.

 

Lizibongela Igeza lakwaMgube lithe liswele imilomo eznkulungwane elingabonga ngayo kulabo asebethe bawuthenga umculo walo online.

 

“Ngiswele wona amazwi engingathi uma ngiwasho azwakale ngale ndlela engifisa ezwakale ngayo kubathandi bomculo wami asebewuthengile lo msebenzi omuhle kangaka engibenzele wona.”