Sekubongwa ngokusa kuThuthani

ds

Kusinda kwehlela ezindimeni zomculo kaMaskandi njengoba kuhlasele ubhubhane estudio esidumile kwa Yaan. Sekuphinde kwenzeka okusanda kwenzeka emasontweni ambalwa edlule njengoba

 

kusanda kudunguzela ubaba uMaqhude. Ezibuhlungu zithi le nsizwa yakwaNdlovu ishawe istroke kanti isimo asisihle neze. Ngokusho kwenduna yezakwaGuqa uMsizi Mncube uthe

 

ushaqekile ngesikhathi ethola ucingo oluthi uThuthani Ndlovu washawa istroke ngolwesithathi.

 

“Ngithuke ngoma ngesikhathi ngithola loluya cingo. Ngibe nokuzibuza ukuthi kanto kungeneni kulo mkhakha womculo kaMaskandi ngoba kusanda kwenzeka kubaba uMaqhude, manje sekuThuthani.”

 

“Kuthanda ukusinda kwehlela ikakhulu kithina bakwaGuqa ngoba iqhawe lethu lisebenza kuso lesiya studio sakwaYaan. Ngicela bonke abathandi bomculo bezithandizise lezi nsizwa ngoba kuyakhomba ukuthi kunento engahambi kahle.

 

Le nsizwa izokhumbuleka ngokungezwani kwayo noMdumazi okwathatha isikhathi eside okwagcina kwenza ukuthi uMdumazi ashintshe istudio.

 

Kanti insizwa lena esimkantsha ubomvu kwezokuhlanganisa umsindo ngoba abaningi abaculi bayayazi futhi bayakuthokozela kakhulu ukusebenzisana nayo.

 

Abathokozile neze ngokudunguzela kwayo ngoba lokho kuzosho ukuthi kunabaculi abangeke bekwazi ukukhipha ngalaholidi.