Sikhala esandleni kuKhuzani

gyuhjk

Yathi Indidane yona iyikhampani yingakho ingazishayeli. Akunjalo ke kuKhuzani Indlamlenze Mpungose njengoba esefunde ngokuphelele nje ukuzishayela isiginxi.

 

Le nsizwa yaseMandaba ifike emculweni ingazi lutho ngokudlala intambo njengoma kuma album ayo okugcina ishayelwa uFalabo Khuzwayo nje. Osekuthe kungazelele muntu yafaka ivideo

ezinkundleni zokuxhumana lapho sikhala esandleni isiginxi kule nsizwa. Ekhuluma nabathandi bomculo wakhe uthe ufisa kufinyelele nasezitheni zakhe ukuthi useyangena naye egumbini labashaya intambo.

 

“Ngifisa zonke izitha zami sengathi ingafinyelela kuzona le video bese zingitshela ukuthi zizizwa zinjani njengoba nami kwa Jan sengihlala ngale egumbini labashaya iziginxi”.

 

“Phela la emculweni uma ungakwazi ukuzishayela unakho ukuthatheka kancane. Lo mlayezo ngiyazi uzofika kuzona zonke izitha ngicela zingathuli kodwa zingitshele ukuthi zizizwa zinjani”.

 

“Bese ngingakhohlwa ukukhumbuza abathandi bomculo ukuthi umashaya bhuqe ufikile bafwethu. Siyafisa ukuthi siphephe sonke kungabibikho namunye ozodlula nalesifo”.

 

“Sekukhulunyiwe kakhulu ngaso, kuyisicelo sami ukuthi sikwenze lokhu okushiwo abezempilo. Sizigeze izandla sisebenzise amasanitizer, siphuze amanzi afudumele, sizivalele ezindlini ukuze sizophepha ngobuningi bethu”. By Khuzani.