Ugxeka ekaNjoko uWelile Mchunu

iu

Kuphambene imibono ngengoma eyisingle track kaNjoko esihloko sithi ‘Ngixolele.’ Uyivumile uNgizwe Mchunu wathi ishaya emhloleni.

 

Ngakolunye uhlangothi, udadewabo walo msakazi owaxoshwa okhozini nosehliphize kwasani endimeni yomculo uthi ushaye udaka lodwa uNjoko.

 

“Cha mina bengibheke okungcono.” Kusho uWelile.

Uqhube wathi akayizwa nje le yokuthi ufuna ukuxolelwa, uxolelwa wenzeni?

 

“Ay leli xoki laseNkandla bengithi lizokwenza okungcono kunalokhu. Ay mina angiyizwa nje kahle.

 

Nesizulu siyasho kodwa sithi uKhisimusi awuphindi kabili, uxolelwa nje wenzeni?

 

Ay udavuze kakhulu lo mfana kanti bengimethemba. Hawu!! Ay uphindana nento eyodwa nje ngathi uphelelwe amagama azowasho engomeni.

 

Sethembe i-album izoba ngcono ngoba nakhu uthi iyeza nayo. Ushilo wathi uma singayithandanga le sesiyokhetha kwi-album.

 

Cha mina sengilinde yona ngoba ay le ngoma iyabheda nje straight.”

 

Ngakolunye uhlangothi uNgizwe Mchunu uthe lo mfana akakaze ashaye eceleni.

 

“Uyabona lo mfana waseNkandla uyayishaya ingoma. Angizukufana nalaba abamncoma uma bedakiwe. Uyabona uyishayile ingoma lomfana.

 

Khuphuka lapho Mshisandlu nineqhawe lapho, awuzwe awuzwe awuzwe.” Kuncoma uMacingwane.