Uhliphiza kwasani uNgizwe Mchunu

uji

Kumahliphihliphi kuhliphizekile endimeni yomculo kaMaskandi njengoba lowo owabe engumsakazi esteshini sokhozi ehliphiza kwasani nje.

 

Umculi nomculi uhlalele nxanye uyazibuza ukuthi kazi kothiwani kuye. Lo msakazi owasungula isteshana sakhe kubikwa ukuthi uzama udumo.

 

Ngokusho kukaKhuzani, le nsizwa yaseMachunwini

izama ngakho konke okusemandleni ukuze kungcole amagama abaculi ukuze kuzovelela yena.

 

“Njengoba axoshwa nje emsakazweni akasezwakali nhlobo, nale steshi sakhe asilalelwa kakhulu so uzama ukuqonda umculi ngamunye”. Kuqhuba uMpungose.

 

“Kuzomele bamqaphele abaculi bakithi ngoba unanethonya, uma ekhuluma uyalaleleka ugcine uzifaka ogibeni bese ekuhleka kusasa”.

 

Uqhube wathi uKhuzani lento eyenziwa uNgizwe izoba ingozi enkulu emculweni kaMaskandi ngoba uyakwazi ukuhlasela kubaculi abazizamelayo bese eziveza njengomuntu omuhle kubona.

 

Ekuzwa lokho uNgizwe, uyiphendulile leyo ncwadi wathi kuyadla kuyazelula ngakojwana embhedeni akunaye nomfazi kodwa kudikadikana naye.

 

“Buka nje kuze kuphakamise izingadlwana kulele kodwa imambana kodwa kubhizi negama lami. Ukube uyakwazi ukwenza ngabe uyangiyeka ngimdala kakhulu kuye”. Kubeka uNgizwe.

 

Uqhube wathi uMchunu akafuni nakuyinaka kakhulu lento eshiwo uKhuzani ngaye ezinkundleni zokuxhumana ubhizi nezinto ezisile yena.