UKhuzani uyivumile ekaQhosha

qhosha

Ubashiye bebambe ongezansi uQhosha eThekwini eWorkshop emveni kokuba ebize abaculi nabathandi bomculo ukuba bezomeseka ekuphusheni icwecwe lakhe elisha elisihloko sithi ‘Welcome back’.

 

Lo mculi ongowokudabuka eShowe akaze nakanye aphoxe abathandi bomculo uma engena estage. Usezakhele igama elihle kakhulu kubalandeli bomculo nakwabanye abaculi imbala.

 

Kule album yakhe entsha upike ingqalabutho ehlezi phezulu esicongweni ngokuba nabalandeli abaningi nangokuphumelela emculweni nangokumenywa kakhulu uma kune mcimbi ekhona kuleli.

 

Lowo ke uKhuzani Indlamlenze Mpungose. Akagcinanga ngoKhuzani kodwa upike nezinye izinsizwa ezishaya ingoma ecwebile engingabala kuzo Imfezemnyama umfana waseNquthu owaduma kakhulu ngengoma ethi ‘Unobuhle ngiyamthanda’.

 

Uphinde wapika insizwa esencane kodwa enekhono elimangazayo esanda kunqamula unyaka uNtencane umfoka Zondi kanye nensizwa eke yangena yaphinde yakhishwa kwenye yama top 10 oKhozi uMzukulu owaduma ngengoma ethi ‘Dali wami’.

 

UKhuzani uphumele eshashalazini wamethweswa uphaphe lwegwalagwala uQhosha wamvuma wathi ungomunye wabaculi abayibhalayo ingoma.

 

“Umona mubi sizwe sakithi. Ngeke ngamdlela umona uQhosha uhambe kakhulu kule album. Kuyathokozisa ukubona omunye wozakwenu enza kahle imnyaka ilandelana ngoba phela nangonyaka odlule wayishaya ingoma”. Kubeka uKhuzani.