uMroza ft Ntencane Single track loading?

Capture

Injabulo ibhalwe emehlweni kuMroza umfoka Fakude njengoba esethole uzakwabo ophethe isicoco esifanayo nesakhe. Ekhuluma nabathandi bomculo uthe kumphatha kabi ukuthi ilokhu eqale izolo ezama ukufonela uNtencane kodwa akamtholi.

 

“Ngikubona kungaphelelisiwe ukuthi ngimbongele ezinkundleni zokuxhumana”. Kusho uMroza. “Lento eyenzeke eNingizimu Africa yenziwa iciko likaMaskandi ayincane neze ukuba singamhalalisela”

 

“kofacebook nakoTwitter. Nakuba kunjalo ke kodwa yaz kuthi angigiye ngiqephuze ngoba sekuyakhomba manje ukuthi umculo wethu uyaphakama uya kwelinye izinga”.

 

“Sekushoda ukuthi sishaye ingoma ndawonye manje umfoka Zondi sikhombise izwe lonke ukuthi lento ikhona kithina futhi sizimisele ngokuyigcina isezingeni eliphezulu kakhulu.”

 

“Kumanje nje ngicabanga ukudedeli single track engicabanga ukuthi kungakuhle kakhulu uma ngingayidlala naye le track ngoba lesi sicoco sisaphethwe ithina kule ndima yomculo.”

 

“Uma kuhambe kahle konke ngicabanga ukuthi akukho okungama endleleni yami njengoba ngizimisele kangaka nje ngalo msebenzi engifisa ukuwubona uphumelela.”

 

“Sengiphetha nje ngiyaphinda ngithi halala Ntencane mfanomdala uyibekile induku ebandla qhawe lethu siyaziqhenya ngawe.”