Uzotalabha umsakazi uPotso?

jhn

Isendleleni eyamaGeza Amahle. Umholi waleli qembu uPotso umfoka Ngobese utshele abathandi bomculo wakhe ukuthi ufuna ukubashayela enkulu ingoma esihloko sithi ‘Dear Msakazi’.

 

Kuvuke imibuzo eminingi bezibuza beziphendula bethi kazi imuphi lowo msakazi. Kwenzenjani esebingelelwa kahle kanje. Kujwayeleke ukuthi uma kubingelela Ibhinca kushaqe ikhanda.

 

Ebuzwa ngale album yakhe uthe akafuni ukwanda kakhulu ngamazwi.

 

“Kwasesizalweni sami angikaze ngazwana nokukhuluma. Ngikhumbula Indidane mhla ithi ezibongweni okhuluma kakhulu uyozuza ukukhuluma kakhulu.

 

Kusukela laphoke ngazitshela ukuthi kumele ngishaye ingoma kube iyona ekhuluma nabantu ay mina.

 

Engingakusho nje kubathandi bomculo ukuthi le album iyeza and isendleleni. Izoshisa izikhotha ayibambeki sdalo.

 

Umsakazi lowo sebeyomuzwa phakathi. Ngeke ngande kakhulu ngoba nginengoma enkulu futhi engiza nayo kulokhu ithande ukwedlulela. Ngithi Dear kuleyo ndoda mangabe indoda. Ngithi dear kulo msakazikazi mangabe owesifazane.”

 

Uphethe ngokuthi ucela bemeseke beyithenge le album yamageza uma isiphumile ngoba uza nenkulu ingoma kulokhu.