Wathi uPolo NO, amanga lawo

hb

Inkulu indaba ingamagaklaza amabili eGcokama elisha. Ziyathilenda ezithi uMshovo noPolo abeneme neze ngesenzo seGcokama.

 

Lokhu kuza emveni kokuvela kwezindaba ezithi le nsizwa yaseMdletsheni ayibaholelenga imali egculisayo ngecwecwe Omacekeceke.

 

Ziphinde zithi njengoba kuyilockdown nje

isimo somnotho sibheda kakhulu kubaculi, uManqele uthole ithuba lokuyodlala online akangababiza labafana ngoba engafuni ukubaholela.

 

Uwachithile lawo mahebezi uPolo wathi akawazi yena lokho uqala ukukubona kofacebook.

 

“Ngibonile nami itrenda leyo ndaba ezinkundleni zokuxhumana. Umbuzo uthi pho uma singeneme ngale nsizwa kungani sihlezi sinayo sishaya ingoma ndawonye kube mnandi?

 

Ungangena namanje ekhasini leGcokama ku-instagram uzofica amavideo lapho sizidlalela ingoma senza lokho esidume ngakho.” Kusho uPolo

 

Uqhube wathi banomona ngoba befisa ukufana nalo Igcokama kodwa manje isiphiwo abanaso.

 

“Abantu kuzomele bekuqonde ukuthi Igcokama liyinkosi kaMaskandi ebusayo futhi akekho ongakuboni lokho.

 

Bona bakhulunyiswa umona nje wokuthi bayafisa ukufana naye kodwa manje abazi ukuthi bangenza kanjani ngoba isiphiwo somuntu singesakhe.”

 

Kunezinsolo zokuthi basatshisiwe labafana kwathiwa bengayithi vu, eyamaqiniso angaphakathi eqenjini yingakho benza sengathi konke kuhamba kahle.