Search..

Goto News
Kusolwa isandla semfene ngokudlula kukaNdlunkulu

iBilokhu ikhale njalo Imbabazane emahaqa ngale mhlangano ebihlala ibanjwa njalo nje esigodlweni ingazi yona. Likuqinisekisile iphephandaba elidumile kuleli ukuthi zinkulu izinsolo zokuthi imiphumela yalemihlangano kube ukudlula kukaNdlunkulu.


Akungabazeki ukuthi uNdlunkulu udlule ngesandla somuntu omuthe fafa ngoshevu ngenhloso yokuthi isihlalo sithathwe abathile. Akagiye aqephuze ke manje lowo muntu ngoba isifiso sakhe siphumelele kazi yena uyohamba ngekheshi yini mhla eya ezulwini.

"Ngeke safihla ukuthi lo mndeni uqhathwa ngumfowabo weSilo. Ngavele ngakhala zisuka nje uma ngizwa kuthiwa sekunemihlangano esibanjwa ngingazi mina emveni kokuthi kudlule Isilo samabandla. Lowo mhlangano wabanjelwa Olundi kanti waba isigubhukane. Bakhona abayongithanda bakhona futhi abayongizonda ngalamaqiniso kodwa khona kuyasolisa." Kubeka uShenge.