Professional
 Amabhinca Servicing
Goto News
View Services

Our Services

kjh
maskandi news

Ngabe ufisa ukwazi ukuthi zithini ezihamba phambili endimeni yomculo kaMaskandi? Kungani pho ungavasheli leli khasi.

kjhyu
music marketing

Ngabe ungumculi osemncane osafikayo endimeni yomculo? Kungani pho ungakhulumi nathi sikufake ebantwini.

kj
promo videos

Unayo ipromo video oyisebenzisa ukuphusha umculo wakho? Letha sikufakele ekhasini lethu kwezokuxhumana

20201118_031732[1]

Projects

UNjoko

Le nsizwa ikhipha elimnandi kakhulu icwecwe elithe lisapromothwa kwashuba

Navigator

Umtalabho ongaka ngawugcina kwagogo Ezola. Ziyakhala Ezebhova

Gatsheni

Isigaxa sengoma uzosithola kule nsizwa ngoba uma uzwe kuthiwa kusetshenziwe

Imfezemnyama

Perfect Wedding isihloko sale album yale nsizwa yaseNquthu evutha bhe

kjh

Alikho elinye ikhaya lentokozo elidlula leli

Zonke ezenzeka kuMaskandi uzozithola la. Buka nje iyatrenda ekaNavigator Gcwensa oshaye umtalabho odlula owashaywa Igeza lakwaMgube litalabha Igcokama elisha.

Ungazitholaphi zonke lezondaba njengoba uPolo umfoka Makhoba ezokhipha ezimbili ezishisa bhe, kumanje iyakhuphuka ipromo video yakhe kuyoutube. Kungani kanti ungakayiboni namanje?

20201118_031732[1]
1+
EP's
1+
Digitals
1+
Happy Supporters
1+
Happy People